Zamiennik muliny

Paleta początkowa:

Numer koloru:

Paleta docelowa:

Kolory widoczne na ekranie nie są idealnym odpowiednikiem rzeczywistych kolorów muliny.